Hitta! Hitta inte på.

Det är kanske inte trasigt eller behöver lagas. Det kanske redan är bra men har potential att bli ännu bättre. Varumärkesutveckling handlar om att hitta, inte hitta på! Vi söker efter vad ni har som gör er relevanta och intressanta. För kunder, medarbetare och andra samarbetspartners. Hur kan ni göra nytta? Vilken mening tillför ni? Vilket blir värdet för era kunder, medlemmar, medarbetare… Och hur kan ni kommunicera det på ett sätt som berör och gör skillnad?

Tillsammans, i workshopformat, hittar vi det som redan finns och är bra hos varumärket, förädlar, förpackar och konceptualiserar det. Vi gör det attraktivt och kommunicerbart.

En varumärkesplattform skapar tydlighet och strategisk riktning för att utveckla såväl verksamheten som organisationen och kommunikationen, både internt och externt.

Jag bjuder dig gärna på ett samtal kring hur din verksamhet kan utvecklas genom ett tydligt varumärke och meningsfull, relevant kommunikation.

Du är välkommen att höra av dig till geta@brandfans.se eller på telefon: 0708-700 957

Om Brand Fans

Brand Fans utvecklar varumärken, koncept och kommunikation.

Brand Fans AB drivs av mig, Geta Margareta Kroon, kreativ strateg. Jag har över 25 års erfarenhet av att jobba med kommunikation och varumärke i såväl stora som små, svenska som internationella företag. Som anställd marknadschef och som konsult.

Tillsammans med Martin Nordlinder, strategisk kreatör, jobbar jag med idén Workshops i varumärkesutveckling. Utifrån våra olika infallsvinklar och ansvarsområden är vi era strategiska och kreativa guider på varumärkesresan. Vi har varit med länge nog för att våga ifrågasätta och samtidigt vara lyhörda för våra uppdragsgivares problem och möjligheter.

Vi har jobbat tillsammans med bland andra Brandkonsulten AB, Combimix, Fair Action, HSB, Hyresgästföreningen, IKEA Communications, JM, Läkarjouren, Net Insight, Opemera, Stockholms konstnärliga högskola, Storsthlm, Svensk sjuksköterskeförening, WeSupero och Åke Sundvall AB.

Varumärkesutveckling

Vi ser det så här: ett varumärke är allt ett företag eller en organisation gör, är och säger. Det handlar alltså om både verksamhet, organisation och kommunikation. Och det handlar om ett löfte. Bara genom att leva upp till sitt löfte kan ett varumärket bygga upp ett starkt förtroende som skapar lojala kunder – så kallade brand fans. Det är något av det mest värdefulla ett företag eller en organisation kan ha!

När vi hjälper en kund att utveckla sitt varumärke så utgår vi alltid ifrån det viktiga varumärkeslöftet. Vad lovar vi omvärlden och hur kan vi leverera på detta löfte? Starka varumärken lovar det de kan hålla. Men levererar gärna lite utöver förväntningarna. Det vill även vi göra.

Vi arbetar vi enligt beprövade modeller och teorier med fast förankring i verkligheten och i nära samarbete med våra uppdragsgivare. Vi ställer mängder av frågor och är noga med att sätta oss in i företagets verksamhet och utmaningar. Och just detta uppskattar våra uppdragsgivare.

Tillsammans med Martin Nordlinder driver jag Workshops i varumärkesutveckling. I workshops på plats hos dig arbetar vi tillsammans fram innehållet i en varumärkesplattform utifrån ett antal givna rubriker, både snabbare och bättre än många konsulter har förutsättningar att få till. Och det finns fler fördelar.

Tack vare workshop-formatet blir du mer engagerad i och får större förståelse för plattformen. Vi lär känna varumärket på plats vilket gör att innehållet blir relevant och på riktigt. Eftersom olika frågeställningar kan diskuteras direkt går det mycket snabbare. Och snabbare är i det här fallet faktiskt billigare.

Läs mer om vår idé på varumarkesutveckling.nu

Utbildning

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med marknadsföring, varumärkesstrategi och kommunikation och utbildar i det sedan många år. Jag håller föredrag på olika organisationer och företag. Jag är kursansvarig och undervisar regelbundet, framför allt på Berghs School of Communication men även på Företagsekonomiska Institutet FEI, Företagsuniversitet, Stockholms Universitet och Marknadsföreningen i Stockholm.

Tillsammans med dig som uppdragsgivare jobbar jag gärna i workshopform där vi varvar teori och inspiration med praktisk problemlösning. Kort sagt; allt som lärs ut är relevant för din verksamhet. Jag tror på att vara generös med kunskap och att involvera dig som uppdragsgivare i processen.

Bland de som deltagit på föreläsningar och skräddarsydda utbildningar finns bland andra AFA Försäkring, Askersunds kommun, Botkyrka kommun, Eskilstuna kommun, Gnesta kommun, Hestia, Historiska museet, HSB, Hyresgästföreningen, KG Knutsson, Oliva Personlig Assistans, Philipson & Söderberg, Pretto PR, Schneider Electric, SEB Kort, Svea Leasing, Uppsala kommun, YH-myndigheten, en lång rad med deltagare på öppna kurser samt morgondagens strateger och kreatörer på Berghs diplomutbildningar.

Geta Margareta Kroon

Kreativ strateg

Jag har jobbat med marknadsföring, kommunikation och varumärkesutveckling i såväl stora som små företag, svenska och internationella, både på kund- och konsultsidan. Jag är en van föreläsare, inte minst som kursansvarig på Berghs School of Communication sedan många år. Jag har även undervisat på Stockholms Universitet, Företagsuniversitetet, FEI, IHM och Marknadsföreningen i Stockholm.

Skicka E-post
0708-700 957
Linkedin